واحدفرهنگی موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) شوش دانیال (ع)
 

<a href="http://www.axgig.com/"><img src="http://www.axgig.com/images/25364778737629725589.jpg" border="0" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" /></a>

اجتماع درماني

اجتماع درماني به شكل كنوني آن اولين بار در سال 1958معرفي شد و به سرعت كارآرايي خود را در درمان و توانبخشي معتادان نشان داد.

بازسازي الگوهاي رفتاري مخرب كه در طول زندگي كسب شده است نياز به تغيير دربافت اجتماعي داشته و به همين جهت يك برنامه ساخت يافته و نظارتي قوي جهت درمان مسائل رفتاري هنجاني خانوادگي و عاطفي معتادان را طلب مي كند.

هدف از ايجاد تغييرات كلي در سبك و شيوه زندگي معتادان پرهيز از مصرف مواد مخدر ،ايجاد صداقت فردي كسب مهارتهاي اجتماعي مفيد ،حذف عقايد ضد اجتماعي و رفتارهاي غير قانوني است به منظور دستيابي به اين اهداف معتادين بايست مدتي را كه بسته به نوع برنامه درماني مي تواند از سه ماه تا دو سال باشد دراجتماعات مبتني بر درمانهاي روانشناختي و اجتماعي زندگي كنند مطي فيزيكي اين اجتماعات بسته به گروههاي تحت درمان مي تواند متغير باشد مثل بيمارستان شهرك هاي كوچك و...

در این راستا شعار ورزش می تواند مهمترین عامل برای باز اجتماعی شدن معتادان باشد که در متن اجتماع ودر تعامل با مردم انجام می شود.

خوشبختانه گروهای اجتماع محور شهرستان شوش در سالهای گذشته توانسته است با فعالیتهای خود از جمله تکیه به شعار مهم ورزش گام بزرگی در جهت پیشگیری از اعتیاد بردارد.

 

  نوشته شده در  چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:0  توسط جعفرجعبی زاده  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM